Studie Actief Certificaat (SAC)

Het SAC is een certificaat dat wordt uitgereikt aan studenten die zich naast hun curriculum hebben ingezet voor de studievereniging (Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius”), de overkoepelende vereniging (Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten Vereniging), het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR), de faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen (W&N) en/of het Leiden Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het SAC kan behaald worden door alle studenten Bio-Farmaceutische Wetenschappen, Bio-Pharmaceutical Sciences en Farmacie en deelname is geheel vrijblijvend. Het SAC maakt dan ook geen deel uit van je officiële diploma, maar is een toevoeging op je CV.

De inzet kan bestaan uit commissiewerk, bestuurswerk, het bijwonen van congressen, symposia en excursies of andere activiteiten. Voor deze activiteiten worden SAC-punten toegekend en de puntenverdeling is te vinden op het accreditatieformulier. De student dient zelf zijn/haar behaalde punten bij te houden en moet ook zelf aan het bestuur melden het SAC te willen behalen. Voor het SAC moeten 25 punten behaald worden. Bijgewoonde activiteiten, commissie- en bestuurswerk worden wel genoemd op het SAC, maar punten en functies niet.

Commissie- en bestuurswerk zullen bijgehouden worden door het bestuur, maar voor andere activiteiten zal de student zelf bewijs moet aanleveren. Om de punten voor een activiteit te behalen is het een vereiste dat de activiteit volledig wordt bijgewoond. Dit zal vanaf nu bijgehouden worden met behulp van intekenlijsten. Commissieleden krijgen geen punten voor het bijwonen van activiteiten die ze zelf organiseren en wanneer men de commissie vroegtijdig verlaat zullen er geen punten toegekend worden. Bij doorlopende commissies zullen er punten worden toegekend bij een minimale inzet van een half jaar en je kan voor een maximum van twee jaar punten krijgen voor een doorlopende commissie. Wanneer je in het kandidaatsbestuur zit krijg je geen punten voor bijgewoonde activiteiten vanaf de onthulling. Voor een bestuursjaar krijg je eenmalig een hoeveelheid punten toegekend, ongeacht het aantal activiteiten dat is bijgewoond. De SAC-punten worden toegekend conform de accreditatielijst die gold op het moment van de activiteit of installatie in de commissie waaraan is deelgenomen.

Wanneer de 23 punten behaald zijn, dient de student zelf naar het bestuur te gaan om het SAC aan te vragen. Uitreiking van het SAC vindt plaats tijdens een bachelor- of masterdiploma-uitreiking. Het SAC moet minstens 3 weken voor de uitreiking worden aangevraagd.

Voor vragen over het SAC kan je mailen naar praeses@aesculapius.nl of langskomen op ons Hok.

Je vindt ons hier

Contact opnemen?

L.P.S.V. „Aesculapius”

Einsteinweg 55
2333CC LEIDEN
Telefoonnummer: 071-5274601
e-mail: bestuur@aesculapius.nl

Postadres:
Ab-actiaat t.a.v. I.F.C. Blom
Gorlaeus Laboratoria
Postbus 9502
2300RA LEIDEN