LACDR

Het Leiden Academic Centre for Drug Research (LACDR) is het onderzoeksinstituut van Bio-Farmaceutische Wetenschappen.

Het centrum is ontstaan uit de erkenning dat de toenemende kennis van geneesmiddelen en van de complexiteit van hun werking, de vorming van gespecialiseerde onderzoekers en onderzoeksteams noodzakelijk maakt. Dit komt tevens tot uiting in de eerste fase-opleidingen die worden verzorgd. In Leiden leidt dit tot een masterdiploma in de Bio-Farmaceutische Wetenschappen. Binnen de opleiding wordt ernaar gestreefd deskundigen, c.q. junior-onderzoekers, op het gehele gebied van geneesmiddelonderzoek te vormen. De kennismaking met het onderzoek is middels stageperiodes sterk verweven met het onderzoek van AIO’s en OIO’s, terwijl de laatstgenoemden zelf een rol spelen in het verzorgen van eerste fase-onderwijs, met name bij de begeleiding van studenten tijdens de onderzoekstage in het laatste studiejaar. Dit bevordert de oriëntatie van de studenten op een vervolg van hun carrière als onderzoeker. Het onderwijs wordt door de verschillende secties van het centrum in onderlinge samenwerking verzorgd. Overige kenmerken van het LACDR:

  • Expertise op het volledige gebied van geneesmiddelonderzoek: van ontdekking, concept en synthese van geneeskrachtige stof tot evaluatie van de werking in de mens
  • Samenwerking met het LUMC, het VUMC en het CHDR op het gebied van translationeel geneesmiddelonderzoek
  • Een geïntegreerd opleidingsprogramma voor AIO’s en OIO’s
  • Sterk internationaal karakter, waardoor verscheidene buitenlandse promovendi en postdocs in het instituut werkzaam zijn
  • Deelname aan ULLA, een Europees consortium van ‘Schools of Pharmacy’, waarin naast het LACDR, de Schools of Pharmacy van Londen, Uppsala, Kopenhagen, Parijs, Parma en Leuven participeren
  • Uitgebreide informatie over de activiteiten van het centrum is opgenomen in het Progress Report, verkrijgbaar bij het secretariaat van het LACDR, Universiteit Leiden, Gorlaeus Laboratioria

Voor meer informatie kun je terecht op www.lacdr.nl

Je vindt ons hier

Contact opnemen?

L.P.S.V. „Aesculapius”

Einsteinweg 55
2333CC LEIDEN
Telefoonnummer: 071-5274601
e-mail: bestuur@aesculapius.nl

Postadres:
Ab-actiaat t.a.v. I.F.C. Blom
Gorlaeus Laboratoria
Postbus 9502
2300RA LEIDEN