Algemene Voorwaarden

Algemeen

De informatie op de website van de L.P.S.V. „Aesculapius” is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. Desondanks kunnen aan de informatie geen rechten worden ontleend. De L.P.S.V. „Aesculapius” geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit en behoudt zich het recht voor de informatie zonder vooraankondiging, en op ieder moment, te wijzigen en/of in te trekken. Bij twijfel of bij onduidelijkheid over de informatie verzoeken wij u contact op te nemen.

Aansprakelijkheid

De L.P.S.V. „Aesculapius” kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verband houdt met het bezoek van de website van de L.P.S.V. „Aesculapius”, de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten of de - tijdelijke - onmogelijkheid deze sites te kunnen raadplegen.

Bescherming persoonsgegevens

De aan de L.P.S.V. „Aesculapius” verstrekte persoonsgegevens (bij het aanvragen van informatie of het aanmelden voor een evenement) worden door de L.P.S.V. „Aesculapius” opgeslagen. De gegevens worden niet gepubliceerd of verkocht aan derden. Mocht de L.P.S.V. „Aesculapius” een sponsorbrief of email versturen zal dit via de L.P.S.V. „Aesculapius” verlopen.

Externe links

De website van de L.P.S.V. „Aesculapius” bevat externe links. Deze zijn als service voor de bezoeker opgenomen. De L.P.S.V. „Aesculapius” is echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen, voor de diensten die hierop worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van deze externe links.

Gebruik cookies

De L.P.S.V. „Aesculapius” maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen en waarmee u bij een vervolgbezoek op onze website kunt worden herkend. Cookies bevatten alleen een (uniek) lidnummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. De L.P.S.V. „Aesculapius” cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen.

De L.P.S.V. „Aesculapius” gebruikt cookies voor:

  • Webstatistieken: De L.P.S.V. „Aesculapius” maakt gebruik van Google Analytics om onze website te analyseren. Deze gegevens gebruiken we niet om te weten wie u bent, maar alleen om bezoek aan onze site te analyseren. Op basis daarvan kunnen we de site verbeteren en aanpassen aan de behoefte.
  • Social Media: Op de site maken we gebruik van Social Media als Facebook, Youtube en Twitter. We willen de mogelijkheid bieden om onze informatie door te plaatsen op verschillende sociale media, zoals Facebook. Deze externe partijen analyseren het klikgedrag via een cookie.

U kunt het gebruik van cookies weigeren. Kies dan hier voor uw browser en klik op de link voor de instructie: Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Safari. Wij wijzen u er op dat u na uitschakelen van cookies u niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Auteursrecht

Het auteursrecht voor teksten, ontwerpen, foto's en logo's op de websites van de L.P.S.V. „Aesculapius” berust bij de L.P.S.V. „Aesculapius” en mogen daarom niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de L.P.S.V. „Aesculapius” worden gekopieerd, gewijzigd of anderszins gebruikt.

Bij het plaatsen van content op de website van de L.P.S.V. „Aesculapius” is op zo zorgvuldige wijze getracht te voldoen aan de verplichtingen die de Auteurswet 1912 stelt aan het gebruik van teksten waarop auteursrechten rusten en het gebruik van al bestaande illustraties. Mocht er toch iemand zijn die meent recht te kunnen doen gelden op een van de teksten of illustraties, dan kan hij of zij contact opnemen met:

L.P.S.V. „Aesculapius”
Gorlaeus Laboratoria
Postbus 9502
2300 RA Leiden
Emailadres: bestuur@aesculapius.nl

Portret

Bent u herkenbaar in beeld gebracht op deze website, en stelt u daar geen prijs (meer) op, neem dan contact via bovenstaand adres.

Activiteiten

Alle inschrijvingen voor de activiteiten van de L.P.S.V. „Aesculapius” zijn bindend.

Uitschrijven

"Ik ben op de hoogte van de voorwaarden omtrent het uitschrijven bij de L.P.S.V. „Aesculapius” en ga hiermee akkoord"

Gedragscode

„Aesculapius” kent een gedragscode. Het is een document waarin de normen, waarden en regels omtrent gedrag binnen de vereniging beschreven staan. De gedragscode is hier te vinden:

Privacy

De L.P.S.V. „Aesculapius” (hierna L.P.S.V. „Aesculapius”) draagt grote zorg voor goede beveiliging en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de voorwaarden gesteld in de Europese privacywet, beter bekend als de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR). Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden, gaat u akkoord met het privacybeleid van de L.P.S.V. „Aesculapius”. De privacy statement is hier te vinden.

Je vindt ons hier

Contact opnemen?

L.P.S.V. „Aesculapius”

Einsteinweg 55
2333CC LEIDEN
Telefoonnummer: 071-5274601
e-mail: bestuur@aesculapius.nl

Postadres:
Ab-actiaat t.a.v. L.J.T. Sannen
Gorlaeus Laboratoria
Postbus 9502
2300RA LEIDEN