Verenigingsdocumenten

Meerjarig Beleidsplan

In het jaar van 2022-2023 is het meerjarigbeleidsplan (MBP) opnieuw opgesteld. Het MBP bevat de visie van „Aesculapius” en de meerjaarse doelen van de vereniging. De nadruk ligt op 'Diversiteit en Inclusie', 'Duurzaamheid', 'Mentale gezondheid', 'Website', 'Universiteit' en 'Sponsoring'. Het MBP fungeert als een lijdraad voor elk bestuur. Het meerjarigbeleidsplan wordt elk jaar intern geevalueerd. Het document wordt elke vijf jaar volledig herzien. Een enquete wordt verspreid onder studenten die de vereneiging representeerd, welke een jaar voor de herziening wordt gehouden.

Het meerjarig beleidsplan kan hier gevonden worden.

Statuten

De statuen zijn de basisregels van de vereniging. Ondermeer, stellen de statuten wie lid mogen worden van „Aesculapius”, het doel van de vereniging, de samenstelling van het bestuur en meer! De statuten kunnen op aanvraag op 't Hok ingezien worden of via de Kamer van Koophandel.

Huishoudelijk Reglement

Het Huishoudelijk Reglement (HR) is een collectie van regels binnen de vereniging „Aesculapius”. Het HR biedt steun aan de statuten. In het HR staan alle commissies omschreven, de taken van de verschilende bestuursfuncties en de regels omtrent de disputen van „Aesculapius”.

Het HR kan hier gevonden worden.

Registratie en uitschrijving protocol voor activiteiten

Het registratie en uitschrijf protocol voor activiteiten omschrijft de voorwaarden aan welke een lid moet voldoen om zich uit te schrijven voor een activiteit, zonder (financiele) consequenties. Deze consequenties staan ook beschreven in het document.

Het inschrijf en uitschrijf protocol voor activiteiten kan hier gevonden worden, Illustrerende voorbeelden van situaties kunnen hier gevonden worden.

Alcohol- en drugsprotocol

Gedurende het bestuursjaar 2018-2019 is het alcohol- en drugsproocol opgesteld. Dit document omschrijft de regulaties omtrent alcohol en drugsgebruik tijdens activiteiten van „Aesculapius”. Dit document kan hier gevonden worden.

Declaration of Equity door Universiteit Leiden

De Declaration of Equity kan hier gevonden worden.

Je vindt ons hier

Contact opnemen?

L.P.S.V. „Aesculapius”

Einsteinweg 55
2333CC LEIDEN
Telefoonnummer: 071-5274601
e-mail: bestuur@aesculapius.nl

Postadres:
Ab-actiaat t.a.v. I.F.C. Blom
Gorlaeus Laboratoria
Postbus 9502
2300RA LEIDEN