Bestuur

De Leidsche Pharmaceutische Studenten-Vereeniging „Aesculapius” is opgericht in 1885 en heeft jaarlijks een nieuw bestuur. De bestuurswissel vindt plaats in juni. Het bestuur heeft de belangrijke taak om de vereniging draaiende te houden, commissies te ondersteunen waar nodig en natuurlijk het behartigen van de belangen van de leden.

Het 138e bestuur der L.P.S.V. „Aesculapius” 'Milaculous' voor het jaar 2023-2024 bestaat uit:

Mila Bussing – praeses
Ingeborg Blom – ab-actis
Madelief Den Toonder – quaestor
Timo Fleischer – assessor I
Vincent Balk – assessor II

Het bestuur presenteert de voortgang die ze heeft gemaakt tijdens de Algemene Ledenvergaderingen (ALV’s). Voor leden is dit het moment om te zien wat er allemaal achter de schermen gebeurt, maar ook om een mening en input te geven!

De praeses (voorzitter) is de officiële woordvoerder van de vereniging. Zij is de contactpersoon voor het contact naar andere partijen en leidt alle vergaderingen.  De praeses organiseert hiernaast het Middagsymposium en organiseert een sessie gedurende de FIGON Dutch Medicine Days. Bovendien is de praeses verantwoordelijk voor het onderhouden van het alumninetwerk en is zij de contactpersoon voor de vertrouwenspersonen.

De ab-actis (secretaris) houdt alle ingekomen en uitgegane post bij. Tevens houdt de ab-actis contact met de ereleden, verschillende professoren en natuurlijk de leden. Bovendien is zij verantwoordelijk voor de jaarplanning, het ledenbestand en het archief en organiseert zij de Ouderdag, het Professorendiner en het Oud-besturendiner.

De quaestor (penningmeester) is verantwoordelijk voor alle geldzaken van de vereniging. De quaestor onderhoudt de jaarcontracten, is bezig met de acquisitie en ondersteunt de commissiequaestoren.

De assessor I (commissaris I) is verantwoordelijk voor de organisatie van de Buitenland Excursie. Verder notuleert de assessor I mee en controleert moties bij ALV's en gaat hij over de website. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het contact met alle commissies en begeleidt hij de eerstejaarscommissie ‘Panacea’.

De assessor II (commissaris II) gaat over alle onderwijsgerelateerde zaken (zoals de tentamentrainingen en de boekverkoop) en neemt plaats in de Opleidingscommissie. Daarnaast organiseert de assessor II de Eerstejaarsexcursie en de maandelijkse Derde Dinsdag Borrel. Ook gaat hij over de promotie van activiteiten.

Voor vragen is het bestuur bereikbaar op 071-5274601 of kan er gemaild worden naar bestuur@aesculapius.nl.

Je vindt ons hier

Contact opnemen?

L.P.S.V. „Aesculapius”

Einsteinweg 55
2333CC LEIDEN
Telefoonnummer: 071-5274601
e-mail: bestuur@aesculapius.nl

Postadres:
Ab-actiaat t.a.v. I.F.C. Blom
Gorlaeus Laboratoria
Postbus 9502
2300RA LEIDEN